impaktovaný článek
Lux, Martin, Petr Sunega. 2002. „Modelování rovnovážné úrovně nájemného a důsledků aplikace vybraných nástrojů bytové politiky.“ Finance a úvěr / Czech Journal of Economics and Finance 53 (1-2): 31-59. ISSN 0015-1920.

Autoři pomocí komplexního simulačního modelu odhadují rovnovážnou úroveň tržního nájemného v ČR a sledují finanční i sociální dopady zavedení mířenějších nástrojů bytové politiky: obecního sociálního bydlení a příspěvku na bydlení.

Sdílejte tuto stránku