odborná kniha / monografie
Lux, Martin, Tomáš Kostelecký, Petr Sunega, Jana Vobecká, Jan Sládek

Moderní nástroje sociálního bydlení pro mladé rodiny jako nepřímá podpora růstu porodnosti

Lux, Martin, Tomáš Kostelecký, Petr Sunega, Jana Vobecká, Jan Sládek. 2010. Moderní nástroje sociálního bydlení pro mladé rodiny jako nepřímá podpora růstu porodnosti. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 62 s. ISBN 978-80-7330-177-4.

Publikace vychází z teoretického rámce vztahů mezi bytovou a populační politikou, dále zhodnocuje dosavadní nástroje bytové politiky ve vyspělých zemích. Zaměřuje se hlavně na sektor nájemního bydlení a skupinu mladých rodin a podává souhrn státních a lokálních politik zacílených na tuto skupinu. Na státní úrovni navrhují autoři novelizaci pravidel pro poskytování příspěvku na bydlení, na obecní úrovni podávají návrh cílené obecní garance.