recenzovaný článek
Nešpor, Zdeněk R. 2012. „Modernizace českého evangelického prostředí: případ svobodných církví.“ Český časopis historický 110 (1): 20-51. ISSN 0862-6111.

Studie pojednává o zrodu a následném vývoji tzv. svobodných evangelických církví, především obnovené Jednoty bratrské, svobodné reformované církve, adventistické a baptistické církve, v českých zemích na konci 19. a počátkem 20. století. Autor rovněž analyzuje právní poměry institucionalizace těchto církví a jejich sociální a kulturní význam ve vztahu k etablovaným evangelickým církvím i majoritnímu římskokatolickému prostředí, a to i v kontextu etnického složení českých zemí.

Left

Témata: 
náboženství a religiozita
Sdílejte tuto stránku