kapitola v knize / monografii
Felt, Ulrike, Tereza Stöckelová

Modes of Ordering and Boundaries that Matter in Academic Knowledge Production

Felt, Ulrike, Tereza Stöckelová. 2009. „Modes of Ordering and Boundaries that Matter in Academic Knowledge Production.“ Pp. 41-126 in Felt, Ulrike (ed.). Knowing and Living in Academic Research. Convergence and Heterogeneity in Research Cultures in the European Context. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 242 s. ISBN 978-80-7330-156-9.

Kapitola mapuje klíčové režimy uspořádávání a hranice v současné vědní praxi v oblasti výzkumu živé přírody a sociálních věd, konkrétně se zabývá epistémickou geografií, disciplinaritou, excelencí, vztahem základního a aplikovaného výzkumu, režimy uspořádávání uvnitř akademických institucí a vztahem vědy a společnosti.