kapitola v knize / monografii
Felt, Ulrike, Tereza Stöckelová. 2009. „Modes of Ordering and Boundaries that Matter in Academic Knowledge Production.“ Pp. 41-126 in Felt, Ulrike (ed.). Knowing and Living in Academic Research. Convergence and Heterogeneity in Research Cultures in the European Context. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 242 s. ISBN 978-80-7330-156-9.

Kapitola mapuje klíčové režimy uspořádávání a hranice v současné vědní praxi v oblasti výzkumu živé přírody a sociálních věd, konkrétně se zabývá epistémickou geografií, disciplinaritou, excelencí, vztahem základního a aplikovaného výzkumu, režimy uspořádávání uvnitř akademických institucí a vztahem vědy a společnosti.

Sdílejte tuto stránku