odborná kniha / monografie
Vašát, Petr. 2021. Na jedné lodi. Globalizace a bezdomovectví v českém městě. Praha: Nakladatelství Academia / Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 356 s. ISBN 978-80-200-3200-3. Dostupné z: https://www.academia.cz/na-jedne-lodi--vasat-petr--academia--2021.

Kniha je interdisciplinární a multimetodologickou studií bezdomovectví v Česku. Autor v ní čtenáři ukazuje, jak se bezdomovectví zhmotňuje na průsečíku politickoekonomických faktorů, jako jsou demokratizace společnosti nebo integrace do globální ekonomiky, a specifických doprovodných logik vznikajících na pomezí kultury ulice a určitých podmínek charakteristických pro českou společnost. Na pozadí případové studie Plzně a srovnání s některými prvky bezdomovectví ve Spojených státech a slumů v Latinské Americe tvrdí, že bezdomovectví není vyloučením ze společnosti, jak je obecně laickou i velkou částí odborné veřejnosti přijímáno, ale naopak systémovým komponentem současných měst.

Cena je 316 Kč (červen 2021). Knihu lze zakoupit v nakladatelství Academia.

--

19. 7. 2021 proběhl křest knihy na pražské Štvanici.

Left

Témata: 
bydlení
ekonomie
globalizace
město a vesnice
mezilidské vztahy
regiony
sociální nerovnosti
sociologická teorie
veřejná politika
životní úroveň
Sdílejte tuto stránku

Připojené obrázky

Na jedné lodi