kapitola v knize / monografii
Nešpor, Zdeněk R. 2011. „Náboženské oživení v evangelických církvích ve druhé polovině 19. století.“ Pp. 268-287 in Hanuš, Jiří a kol. Christianizace českých zemí ve středoevropské perspektivě. Brno: Matice moravská. 392 s. ISBN 78-80-86488-77-6.

Publikace přináší soubor metodologicky i obsahově originálních příspěvků předních českých historiků, znalců dějin umění a literatury. Předkládá myšlenkově ucelené úvahy na témata v domácím prostředí známá (dílo soluňských bratří) i méně známá (lidové misie, náboženská vzdělávací četba, christianizace obrazem, misijní dílo české emigrace ve 20. století apod.). Kolektivu autorů se podařilo dosáhnout vyváženého, ekumenického, odborně zaměřeného a přitom čtenářsky vděčného pohledu.

Left

Témata: 
náboženství a religiozita
Sdílejte tuto stránku