recenzovaný článek
Nešpor, Zdeněk R.

Náboženství a ateismus v současné české společnosti ve světle statistických a sociologických výzkumů

Nešpor, Zdeněk R. 2012. „Náboženství a ateismus v současné české společnosti ve světle statistických a sociologických výzkumů.“ Salve. Revue pro teologii a duchovní život 22 (1): 7-20. ISSN 1213-6301.

Článek analyzuje současnou českou ne/religiozitu za použití statistických a sociologických dat a ukazuje jejich možnosti a limity. Zvláštní pozornost věnuje poslednímu českému sčítání lidu z roku 2011.

Left

Oddělení: 
Témata: 
náboženství a religiozita
sociologická data