recenzovaný článek
Vávra, Martin. 2010. „Náboženství a kvalita života – Psycho-sociální předpoklady.“ Naše společnost 8 (2): 3-10. ISSN 1214-438X.

Článek se zabývá vztahem religiozity a psycho-sociálních jevů jako je bezmocnost, "beznormnost", sociální izolace, sebe-odcizení a kulturní odcizení, které jsou inhibujícím faktorem ve vztahu ke kvalitě života jednotlivců. Teoreticky je tento článek ukotven (kromě obecné teorie subjektivní kvality života) v konceptu odcizení tak, jak byl uchopen Melvinem Semanem.

Sdílejte tuto stránku