odborná kniha / monografie
Nešpor, Zdeněk R. 2006. Náboženství na prahu nové doby. Česká lidová zbožnost 18. a 19. století. Ústí nad Labem: Albis international. 694 s. ISBN 80-86971-06-6.

Rozsáhlá monografie pojednává o proměnách české lidové zbožnosti a jejích zdrojů v souvislosti s nástupem modernity. V období vymezeném na jedné straně fungováním náboženství v tradiční, raně novověké společnosti, která povolovala jediné vyznání – katolicismus, přes vydání Tolerančního patentu a další josefinské náboženské reformy až po zrovnoprávnění protestantských vyznání s katolicismem v roce 1861, jež otvíralo cestu oddělení náboženství od státu. Současně docházelo k dechristianizaci společnosti, jejíž důsledky se plně projevily ve 20. století. Soustavně jsou sledovány změny intelektuální zbožnosti a jejich vliv na lidové vrstvy prostřednictvím náboženských knih, kázání apod., stejně jako vlastní lidová zbožnost, nakolik je dostupná z různých typů pramenů, a její úpadek ve prospěch výraznější recepce elitních ne/náboženských symbolických výkladů světa v 19. století, mj. v souvislosti se vznikem českého nacionalismu. Kniha je doplněna obrazovými a mapovými přílohami, anglickým shrnutím, jmenným a věcným rejstříkem. 

Left

Témata: 
náboženství a religiozita
Sdílejte tuto stránku