kapitola v konferenčním sborníku
Nešpor, Zdeněk R. 2005. „Náboženství nebo národ? Interkonfesní spory a rozšiřování národního obrození jako zrcadlo identitní diferenciace v 18. a 19. století.“ Pp. 27-49 in Nešpor, Zdeněk R. (ed.). Mezi náboženstvím a politikou: lidová kultura raného novověku. Praha: FF UK. ISBN 80-7308-099-0.

Sborník obsahuje devět příspěvků, věnujících se různým aspektům české a evropské lidové kultury raného novověku. Texty J. Horského a D. Tinkové pokrývají téma teoreticky, zatímco příspěvky Z. R. Nešpora, I. Kusnirákové, H. Sobotkové, J. Wolfa, I. Cermanové, J. Randáka a E. Novotné vycházejí z pramenného výzkumu.

Left

Témata: 
historická sociologie
identita
náboženství a religiozita
Sdílejte tuto stránku