odborná kniha / monografie
Nešpor, Zdeněk R. a kol. 2010. Náboženství v 19. století. Nejcírkevnější století, nebo období zrodu českého ateismu? Praha: Scriptorium. 328 s. ISBN 978-80-87271-22-3.

Náboženství v 19. století je prvním pokusem o zmapování sociálního a kulturního působení českých církví (v zemském smyslu) v celém „dlouhém 19. století. Domácí i zahraniční výzkumy dnes již jednoznačně ukazují, že nevystačíme s apriorní představou sekularizace jako nezbytného průvodního jevu či důsledku modernizace. K ústupu náboženství z veřejného prostoru vedla spíše jeho kritika a záměrné odstraňování. Důsledkem ovšem nebyl zánik křesťanských církví, ale leckdy naopak jejich větší sevřenost a modernizace, která jim umožnila efektivnější pastorační práci. Specifická náboženská situace českých zemí ve 20. století i dnes proto není vysvětlitelná bez přihlédnutí k tomu, co jí předcházelo a namnoze určovalo.

 

Kniha obsahuje nejen potřebné informace, ale autoři, poučeni novější zahraniční literaturou, sledovali opravdu klíčové momenty v životě vybraných náboženských skupin. Kombinace přístupů je nejen odpovídajícím výsledkem této snahy, ale současně vede čtenáře k mnoha dalším otázkám – což je dobře.

Jiří Hanuš

 

Kniha představuje kvalitní příspěvek k problematice náboženských dějin 19. století. Možná se nám jednou podaří pochopit, proč se současní Češi pyšní označením „nejateističtějšího“ národa Evropy.

Jiří Rak

Left

Témata: 
náboženství a religiozita

Right

Sdílejte tuto stránku