odborná kniha / monografie
Lužný, Dušan, Zdeněk R. Nešpor a kol. 2008. Náboženství v menšině. Religiozita a spiritualita v současné české společnosti. . Praha: Malvern. 206 s. ISBN 978-80-86702-53-7.

Kniha shrnuje kvalitativní výzkum religiozity ve dvou českých městech střední velikosti - České Lípě a Mikulově - který probíhal v letech 2007-08 v rámci projektu Detradicionalizace a individualizace náboženství v ČR; výzkum byl inspirován sštřením Lancasterské univerzity v Kendalu.

Sdílejte tuto stránku