kapitola v knize / monografii
Nešpor, Zdeněk R. 2017. „‘Národní krematoria.‘ Idea a realizace spalování mrtvol v meziválečném Československu.“ pp. 92-102 in Milena Bartlová a kol. Co bylo Československo? Kulturní konstrukce státní identity. Praha: VŠUP. ISBN 978-80-87989-23-4.

The chapter analyzes building of crematoria in Czechoslovakia with an emphasis on the interwar period. It shows various national, local and social aspects of competition between towns and societies for these symbols of progress.

Left

Témata: 
historická sociologie
Sdílejte tuto stránku