kapitola v konferenčním sborníku
Vinopal, Jiří. 2007. „Nástroj pro empirické zkoumání kvality pracovního života.“ Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice: sborník z mezinárodní konference. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce. ISBN 80-86973-45-X.

V příspěvku je prezentován nástroj pro empirické zkoumání subjektivne vnímané
kvality pracovního života, který byl vyvinut v rámci projektu Vliv zmen sveta práce na
kvalitu života a predcházejícího spolecného projektu VÚBP, v.v.i. a SOÚ AV CR, v.v.i. Jde o
snahu vytvorit univerzální nástroj pro mapování kvality pracovního života, který bude
odpovídat soucasným podmínkám ceské spolecnosti a pracovního trhu.

Left

Témata: 
metodologie výzkumu
práce
veřejné mínění
Sdílejte tuto stránku