kapitola v knize / monografii
Sunega, Petr, Tomáš Kostelecký, Martin Lux, Karel Báťa. 2011. „Návrh úprav vybraných nástrojů bytové politiky v ČR.“ Pp. 132-154 in Lux, Martin (ed.). Standardy bydlení 2010/2011: Sociální nerovnosti a tržní rizika v bydlení. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 205 s. ISBN 978-80-7330-213-9.

Hlavním cílem kapitoly je pokusit se najít odpověď na otázku, jak alternativně nastavit vybrané nástroje české bytové politiky, aby lépe splňovaly následující tři cíle: anticykličnost; rovnou podporu různých právních forem bydlení („tenure neutrality); redistribuci bohatství směrem k sociálně potřebným – lepší zacílení (efektivnost)? Autoři se zaměřili na následující nástroje: daň z nemovitosti, příspěvek na bydlení a úrokový odpočet.

Sdílejte tuto stránku