kapitola v knize / monografii
Linková, Marcela. 2009. „Ne každý úspěch se počítá: Excelence a genderování vědecké dráhy v přírodních vědách.“ Pp. 72-99 in Stöckelová, Tereza (ed.). Akademické poznávání, vykazování a podnikání. Etnografie měnící se české vědy. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 160 s. ISBN 978-80-7419-003-2.

Kapitola se zaměřuje na to, jak vědci a vědkyně v přírodovědné instituci definují úspěch. Analyzuje rozdíly v pojetí úspěchu u osob na různých pozicích. Autorka argumentuje, že normotvornost konceptu excelence má dopad na to, jaké pojetí úspěchu vede k viditelnému postupu vědeckou dráhou a že takové pojetí úspěchu není pro některé osoby zajímavé či přijatelné. V závěru textu se zaměřuje na otázku, zda koncept excelence obsahuje genderové vzorce a jaké dopady to může mít na vědu a společnost.

Left

Oddělení: 
Témata: 
gender
sociologie vědy
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy