popularizační článek
Cidlinská, Kateřina. 2018. „Nebránit rovná se podporovat.“ VědaVýzkum.cz blog NKC-gender a věda. [cit. 13. 11. 2018]. Dostupné z: https://vedavyzkum.cz/blogy-a-rozhovory/nkc-gender-a-veda/nebranit-rovna-se-podporovat.

V ČR stále roste počet absolventek vysokých škol, včetně doktorských programů. Podíl žen ve vědě však od roku 2000 klesá. Kam se všechny ty nadané studentky poděly, když jim nikdo ve vědecké kariéře nebrání? Aneb proč někomu nebránit není to samé jako dát mu rovnou šanci.

Left

Témata: 
gender
sociologie vědy
vzdělání
Sdílejte tuto stránku