popularizační článek
Vlachová, Klára

Několik poznámek k matení pojmů