recenze publikace
Nešpor, Zdeněk R. 2008. „Nepraví mučedníci proticírkevního boje. Martin Jindra: Strážci lidskosti. Dvanáct příběhů příslušníků Československé církve (husitské) vězněných po únoru 1948.“ Soudobé dějiny. 15 (1): 164-167. ISSN 1210-7050.

Recenzent vítá, že kniha otevírá důležité a badatelsky dosud téměř nereflektované téma poválečných dějin Československé církve (od roku 1971 s přídomkem „husitské“), která ze všech velkých církví nejvíce spolupracovala s komunistickým režimem. Dvanáct předložených medailonů však zastírá fakt, že jejich protagonisté byli většinou vězněni za jiné než náboženské aktivity, a svým apologetickým vyzněním nemůže změnit povědomí o problematickém fungování církve v minulosti.

Left

Témata: 
náboženství a religiozita
Sdílejte tuto stránku