odborná kniha / monografie
Matějů, Petr, Klára Vlachová (eds.). 2000. Nerovnost, spravedlnost, politika. Česká republika 1991-1998. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 402 s. ISBN 80-85850-82-6.

Tato monografie je výsledkem výzkumu, který probíhal v letech 1991-1998 a byl zaměřen v prvé řadě na zkoumání čistě sociologických témat, týkajících se objektivních a subjektivních stránek stratifikace v České republice. Věnuje se vývoji konzistence sociálně-ekonomického statusu, vnímání sociální mobility a sociálních nerovností a utváření norem distributivní spravedlnosti. Od sociologické stratifikace však není daleko k sociologii politiky, protože sociální struktura má vliv na strukturu politických stran a politické ideologie jsou do jisté míry ideologiemi sociálních tříd. Proto se autoři publikace současně věnují i krystalizaci politického spektra, politických orientací, roli hodnot ve volebním rozhodování a změnám volebního chování.

Left

Témata: 
politika (a postoje k politice)
sociální nerovnosti
volby (a volební výzkumy)
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy