nerecenzovaný článek
Vinopal, Jiří

Neutrální hodnota ve škále spokojenosti