nerecenzovaný článek
Vinopal, Jiří

Neznámý výzkum: Mezi přípravou a vyhodnocením