recenze publikace
Nešpor, Zdeněk R.

Nové sakrální stavby v České republice. Jiří Vaverka a kol.: Moderní sakrální stavby církví a náboženských společností na území Čech, Moravy a Slezska

Nešpor, Zdeněk R. 2007. „Nové sakrální stavby v České republice. Jiří Vaverka a kol.: Moderní sakrální stavby církví a náboženských společností na území Čech, Moravy a Slezska.“ Soudobé dějiny. 14 (4): 876-879. ISSN 1210-7050.

Publikace jako vůbec první na odborné úrovni souborně dokumentuje současné církevní stavitelství v České republice. Recenzent oceňuje kvalitu obecných kapitol stejně jako stavební, technický a funkční popis jednotlivých staveb a jejich fotodokumentaci. Námitky má proti způsobu výběru staveb a upozorňuje na některé věcné chyby.

Left

Oddělení: 
Témata: 
náboženství a religiozita