kapitola v knize / monografii
Linek, Lukáš, Daniel Trnka. 2005. „Nové způsoby vládnutí a proměna vztahu veřejné správy a občanů.“ Pp. 41-58 in Mansfeldová, Zdenka, Aleš Kroupa (eds.). Participace a zájmové organizace v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 244 s. ISBN 80-86429-53-9.

Text se zaměřuje na proměnu vztahů mezi státem, státními úřady a úřady místních samosprávy na jedné straně a občany a jejich skupinami na druhé straně. Ukazuje na nové způsoby, jakými se státní a samosprávné úřady snaží komunikovat s občany a vtáhnout je to rozhodování.

Součást publikace: 
2005
Mansfeldová, Zdenka, Aleš Kroupa (eds.)
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy