impaktovaný článek
Lux, Martin. 2005. „O spokojenosti českých občanů s užívaným bydlením.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 41 (2): 227-252. ISSN 0038-0288.

Cílem článku bylo za využití mnohorozměrných statistických metod a strukturního modelu popsat proces utváření spokojenosti s bydlením v České republice a zachytit hlavní faktory v pozadí variability spokojenosti s bydlením. Článek využívá zejména dat z výzkumu Postoje k bydlení 2001.

Sdílejte tuto stránku