odborná kniha / monografie
Smith, Michael L. 2009. Občané v politice: Studie k participativní a přímé demokracii ve střední Evropě. Praha: ISEA – Institut pro sociální a ekonomické analýzy. 169 s. ISBN 978-80-903316-5-5.

Hlavním cílem tohoto projektu je uskutečnit rozsáhlý výzkumný program k charakteru a vývoji politiky místních referend v České republice, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. Projekt byl zaměřen na srovnávací analýzu faktorů, přispívajících k tomu, že občané úspěšně uskuteční referendové kampaně na místní kontroverzní témata, i když se místní političtí vůdci staví k přímé demokracii odmítavě. Tyto cíle byly splněny na základě shromážděných kvantitativních dat o různých typech místních referend ve všech čtyřech zemích a elitních rozhovorů provedených s politickými činiteli zapojenými do místních referend nebo jimi dotčenými. Projekt se také zabýval řadou výzkumných oblastí, které společenští vědci dosud neanalyzovali, například důsledky místních referend o odvolaní starostů.

Left

Témata: 
občanská společnost
politika (a postoje k politice)

Right

Sdílejte tuto stránku