kapitola v knize / monografii
Stachová, Jana. 2008. „Občanská společnost v regionu Orlicko.“ Pp. 35-45 in Vajdová, Zdenka (ed.). Aktéři rozvoje regionu - Orlicko. Sociologické studie / Sociological Studies 08:2. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 123 s. ISBN 978-80-7330-143-9.

Územím, které je předmětem studia, je Orlicko v Pardubickém kraji, v okrese Ústí nad Orlicí; přesně je vymezeno územím Sdružení obcí Orlicko na polské hranici. Na rozvoj občanské společnosti Orlicka ukazují jak indikátory politické a občanské participace, tak i indikátory partnerství mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem. Indikátory jsou zjišťovány z národních a regionálních statistik a databází a rovněž z výzkumů Centra pro výzkum veřejného mínění. V regionu Orlicko v posledních letech dochází k rozvoji občanské společnosti. Stoupá hladina občanské participace, neboť vznikají nové neziskové organizace a rozvíjí se jejich spolupráce s veřejným a podnikatelským sektorem. Region Orlicka však stále oproti ostatním regionům Pardubického kraje zaostává zejména ve financování neziskového sektoru a v relativním počtu neziskových organizací. Příčinu tohoto stavu lze hledat mimo jiné v sociálně ekonomickém charakteru dosídleného pohraničního území.

Součást publikace: 

Left

Témata: 
občanská společnost
politika (a postoje k politice)
regiony
Sdílejte tuto stránku