nerecenzovaný článek
Šafr, Jiří. 2006. „Okázalá spotřeba a sociální třídy v České republice v roce 2004.“ SDA Info 8 (2): 13-16. ISSN 1212-995X.

Pojednávám o významu spotřeby jako diferenciačním mechanismu napomáhajícím vzniku kolektivní identity sociálních tříd. Analyzuji rozdíly v okázalosti spotřeby a jejím protipólu kultuře materiální nezbytnosti (preference značkové vs. neznačkové zboží) mezi třídami ABCDE na datech MML TGI 2004. Rozdíly mezi třídami jsou v obou oblastech významné, nicméně významný vliv má i pohlaví a věk. Odděleně analyzovaná populace starobních důchodců je podobně stratifikovaná jako populace 21-60letých.

 

Sdílejte tuto stránku