Stáhnout PDF (291.05075 MB)
recenzovaný článek
Nešpor, Zdeněk R.

Opium notně vyčichlé? Náboženské procesy pozdní moderny v západní a východní Evropě

Nešpor, Zdeněk R. 2007. „Opium notně vyčichlé? Náboženské procesy pozdní moderny v západní a východní Evropě.“ Soudobé dějiny 14 (2-3): 269-304. ISSN 1210-7050.

Autor prezentuje základní přehled evropského náboženského vývoje ve druhé polovině 20. století, srovnává situaci v západních a postkomunistických zemích a v návaznosti na existující literaturu analyzuje hlavní vývojové trendy.