kapitola v knize / monografii
Vlachová, Klára

Otevřená nebo uzavřená společnost

Vlachová, Klára. 1996. „Otevřená nebo uzavřená společnost.“ Pp. 168-184 in Machonin, Pavel, Milan Tuček (eds.). Česká společnost v transformaci. K proměnám sociální struktury. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 364 s. ISBN 80-85850-17-6.

Systematické porovnání sociologických dat z období státního socialismu s daty popisujícími transformaci společnosti v letech 1990 - 1993

Součást publikace: 

Left

Témata: 
sociální nerovnosti
transformace