impaktovaný článek
Radimská, Radka, Vinopal, Jiří

Ověření indikátorů užívaných ve výzkumech názorů na kriminalitu

Radimská, Radka, Vinopal, Jiří. 2001. „Ověření indikátorů užívaných ve výzkumech názorů na kriminalitu.“ Sociologický časopis 37 (1): 123-133. ISSN 0038-0288.

Cílem metodologického výzkumu, zaměřeného na problematiku viktimizace, bylo zvýšení kvality dotazování, prostřednictvím analýzy a vylepšení dotazníku kvantitativního šetření. Hlavními tématy bylo: jak respondenti rozumějí pojmu "naše společnost", jakým způsobem odpovídají na citlivé a choulostivé otázky, jaké podoby dotazování preferují a do jaké míry koresponduje strach z určité události s její objektivní nebezpečností.

 

Left

Oddělení: 
Témata: 
kriminalita
metodologie výzkumu