kapitola v knize / monografii
Stachová, Jana, Zdenka Vajdová. 2011. „Participace a partnerství na lokální a regionální úrovni pohledem aktivních institucionálních aktérů.“ Pp. 124-142 in Čermák, Daniel, Jana Vobecká a kol. Spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě: význam, praxe, příslib. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 182 s. ISBN 978-80-7419-067-4.

Autoři se soustředí na analýzu procesů spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě z mnoha perspektiv. Především jak rozumí zmiňovaným procesům jednotliví lokální aktéři. Nebo jak fungují procesy participace, spolupráce a partnerství, jaké jsou jejich přínosy, ale také s jakými obtížemi se uvedené procesy prosazují. Kniha obsahuje jak teoretické uvedení do problematiky partnerství a participace, tak konkrétní příklady praxe jejich naplňování v regionech a obcích.

Left

Témata: 
EU
občanská společnost
regiony
veřejná správa
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy