kapitola v knize / monografii
Bernard, Josef. 2007. „Participace a partnerství na lokální úrovni v českém sociálním výzkumu.“ Pp. 27-46 in Nejdl, Pavel, Daniel Čermák (eds.). Participace a partnerství v místní veřejné správě. Sociologické studie/Sociological Studies 07:10. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 124 s. ISBN 978-80-7330-130-9.

Předkládaná kapitola sumarizuje výsledky současného sociálního výzkumu a další odborné texty týkající se procesů participace a partnerství na komunální úrovni v České republice. Jednotlivé studie jsou rozděleny podle svého teoretického zacílení a podle oblasti empirického zájmu.

Součást publikace: 

Left

Témata: 
občanská společnost
politika (a postoje k politice)
regiony
veřejná správa
Sdílejte tuto stránku