kapitola v knize / monografii
Stachová, Jana. 2009. „Participace a spolupráce v malých městech České republiky.“ Pp. 51-62 in Čermák, Daniel (ed.). Aplikace principů partnerství a participace v prostředí malých měst České republiky. Sociologické studie / Sociological Studies 09:6. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 99 s. ISBN 978-80-7330-167-5.

Participace a spolupráce a jsou pojmy, které se čím dál častěji objevují ve sféře spravování veřejných věcí, v našem případě místních samospráv. Zájem aktérů, individuálních nebo institucionálních, je klíčovým aspektem participačních a kooperativních procesů v lokalitě. Předpokladem zájmu je znalost - dostatek informací o veřejném dění. Při získávání této znalosti je důležitá v prvé řadě osobní motivace aktéra být informován, druhým aspektem je pak samotná informační strategie dané instituce.

Left

Témata: 
město a vesnice
občanská společnost
veřejná správa
Sdílejte tuto stránku