recenzovaný článek
Kuchařová, Hedvika, Zdeněk R. Nešpor. 2007. „Pastor bonus, seu idea (semper) reformanda. Vzdělávání a výchova kléru pro působení ve farní správě v českých zemích v 18. a na počátku 19. století.“ Český časopis historický 105 (2): 351-392. ISSN 0862-6111.

Studie popisuje výchovu katolického kléru v českých zemích v období 18. a 19. století, srovnává ji s výchovou protestantských duchovních (po vydání Tolerančního patentu), a zvláštní pozornost věnuje zavedení pastorální teologie.

Left

Témata: 
náboženství a religiozita
Sdílejte tuto stránku