popularizační článek
Kolářová, Marta. 2022. „Péče o lidi a udržitelná společenství.“ Klíč k soběstačnosti

Publikace věnovaná sociálním aspektům permakultury, udržitelného hospodaření a zahrádkaření. Autorka zde publikovala čtyři popularizační texty založené na jejím výzkumu sociálních hnutí a udržitelného způsobu života:

- Sociální permakultura a přírodní spiritualita v podání Starhawk

- Permakultura a cesta z města

- Permakultura, soběstačnost a komunita: hnutí Transition ve světě a u nás

- Ženský a mužský prvek v ekosystému permakulturního hnutí (s Evou Hauserovou)

Knihu lze zakoupit.

Left

Témata: 
město a vesnice
životní prostředí
životní styl
Sdílejte tuto stránku

Připojené obrázky