popularizační článek
Cidlinská, Kateřina. 2018. „Personální politika: Achillova pata české vědy.“ VědaVýzkum.cz blog NKC-gender a věda. Dostupné z: https://vedavyzkum.cz/blogy-a-rozhovory/nkc-gender-a-veda/personalni-politika-achillova-pata-ceske-vedy.

Pracovní podmínky akademiček a akademiků v ČR výrazně ovlivňuje jak národní systém financování vědy a výzkumu, tak personální politika jejich pracovišť. Minulý týden jsme se věnovaly prvně jmenovanému faktoru, nyní se zastavíme u toho druhého. Jak české vědecké instituce přistupují ke svému personálnímu řízení?

Sdílejte tuto stránku