jiná publikace
Šimon, Martin. 2020. „Podíl cizinců v individualizovaných sousedstvích v Česku 2015: multiměřítkový přístup.“ Altasobyvatelstva.cz. (specializovaná mapa) Dostupné z: http://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/podil-cizincu-v-individualizovanych-sousedstvich-v-cesku-2015-multimeritkovy-pristup-0.

Tato mapa představuje inovativní přístup měření rezidenční segregace cizinecké populace pomocí metody individualizovaných sousedství. Metoda pracuje na základě tzv. nejbližších sousedství, která zohledňují prostorovou blízkost a nejsou závislá na administrativně-správním členění území. Výpočet využívá jednotlivých čtverců populačního rastru a jejich vzájemné prostorové blízkosti. Algoritmus výpočtu pro každou jednotku rastru přičítá okolní buňky až do té doby, dokud nedosáhne stanovené kritické hodnoty (100, 800, 6400, 51 200). Poté zapíše k dané buňce zjištěnou hodnotu populační struktury. Metoda individualizovaných sousedství používá různě velká sousedství, pro které počítá indikátory podílů minoritní a majoritní populace jakožto základ pro výpočet segregačních indexů.

 

Left

Témata: 
bydlení
město a vesnice
metodologie výzkumu
migrace a mobilita
veřejná politika
Sdílejte tuto stránku