kapitola v knize / monografii
Hašková, Hana, Linková, Marcela. 2002. „Podmínky na trhu práce a jejich dopad na fungování rodiny.“ Pp. 27-58 in Čermáková, M., H. Hašková, A. Křížková, M. Linková, H. Maříková (eds). Podmínky harmonizace práce a rodiny v české společnosti. Praha: Sociologický ústav AV ČR. ISBN 80-7330-026-5.

V kapitole se autorka věnuje formách flexibility práce (kvantitativní flexibilita se týká uspořádání pracovní doba, kvalitativní flexibilita se týká kvality a organizace práce) a jejich genderovými aspekty a dopadem na možnost harmonizace práce a rodinných povinností. Ukazuje specifické formy flexibilního zaměstnávání s cílem umožnit harmonizaci a zkoumá postoje zainteresovaných aktérů k jednotlivým formám flexibility.

 

Sdílejte tuto stránku