odborná kniha / monografie
Lux, Martin, Martina Mikeszová, Petr Sunega. 2010. Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením - mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 64 s. ISBN 978-80-7330-176-7.

Studie se zabývá analýzou dostupnosti bydlení pro sociálně vyloučené v ČR na základě zkušeností neziskových organizací a případových studií. Ve studii jsou rovněž diskutovány různé nástroje veřejné politiky vedoucí ke snížení sociálního vyloučení v souvislosti s bydlením používané v zahraničí. Cílem studie je navrhnout možné nástroje vedoucí ke zvýšení dostupnosti bydlení pro lidi ohrožené sociálním vyloučením v ČR.

 

Sdílejte tuto stránku