recenzovaný článek
Šafr, Jiří. 2008. „Pojem "společenská soudržnost" v názorech veřejného mínění a hodnotové postoje k uspořádání společenských vztahů.“ Naše společnost 6 (2): 28-38. ISSN 1214-438X.

Stať sleduje, jak česká veřejnost chápe pojem "společenská soudržnost". Odpovědi na otevřené otázky ukazují, že s tímto pojmem asociují odlišné významy. Výroky "co vytváří soudržnou společnost" obsahují tři latentní dimenze – obecnější hodnotové postoje k uspořádání společenských vztahů: hodnoty vzájemnosti a rovnosti, kolektivní identita a evropský liberalismus. Obecně lze nalézt dva základní významové okruhy, jak má být dosaženo soudržné společnosti: konsenzus a "funkční mezilidské vztahy".

 

Sdílejte tuto stránku