kapitola v knize / monografii
Nešpor, Zdeněk R.

Pojmy `církev` a `sekta` v českém předmarxistickém dějepisectví

Nešpor, Zdeněk R. 1999. „Pojmy `církev` a `sekta` v českém předmarxistickém dějepisectví.“ Pp. 204-247 in Horský, Jan. Kulturní a sociální skutečnost v dějezpytném myšlení. Příspěvky k dějinám českého dějepisectví doby Gollovy školy. Ústí nad Labem: Albis international. 461 s. ISBN 8086067424.

Left

Oddělení: 
Témata: 
historická sociologie
náboženství a religiozita