kapitola v knize / monografii
Čermák, Daniel. 2005. „Politické dráhy regionálních elit.“ Pp. 29-37 in Kostelecký Tomáš, Jana Vobecká (eds.). Regionální elity 2004. Sociologické studie / Sociological Studies 05:03. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 152 s. ISBN 80-7330-074-5.

Pro tuto kapitolu byly zmapovány politické dráhy krajských elit od roku 1988 do roku 2004 a následně setříděny na základě podobnosti do 7 různých typů drah . Politickou dráhou se rozumí pohyby mezi obecní, okresní, krajskou a celostátní úrovní státní správy a samosprávy. Absolventi jednotlivých typů drah byli následně srovnáváni podle některých sociodemografických ukazatelů a názorů na vybraná témata.

Součást publikace: 
2005
Kostelecký, Tomáš, Jana Vobecká (eds.)

Left

Témata: 
elity
politika (a postoje k politice)
regiony
veřejná správa
Sdílejte tuto stránku