kapitola v knize / monografii
Mansfeldová, Zdenka. 2004. „The Politics between Parliament and Government - the Institutional Framework and the Reality within the Czech Parliament.“ Pp. 28-47 in Mansfeldová, Zdenka, David M. Olson, Petra Rakušanová (eds.). Central European Parliaments: First Decade of Democratic Experience and Future Prospective. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 242 s. ISBN 80-7330-067-2.

Odpovědnost je problém v každé demokracii a zejména v zemích, které v současné době budují demokratický systém a tržní ekonomiku. Materiál analyzuje politiku mezi parlamentem a vládou ve spojitosti s problémem odpovědnosti v České republice. Zvláštní pozornost je věnována institucím, které se odpovídají Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky v oblasti ekonomiky. Zkoumá se nejen institucionální uspořádání ale také politická praxe a skutečná interakce mezi vládou a parlamentem a její hodnocení ze strany poslanců

Součást publikace: 

Left

Oddělení: 
Témata: 
důvěra/sociální koheze
občanská společnost
veřejná politika
Sdílejte tuto stránku