Stáhnout PDF (84.864125 MB)
jiná publikace
Tenglerová, Hana

Postavení žen v české vědě. Monitorovací zpráva za rok 2011

Tenglerová, Hana. 2012. „Postavení žen v české vědě. Monitorovací zpráva za rok 2011.“ Dostupné z: http://www.genderaveda.cz/files/postaveni-zen-v-ceske-vede-2011-zlom-final-www.pdf.

Publikace se zaměřuje na představení dostupných dat, a to v časových řadách od roku 2001. Data ukazují, že neplatí předpoklad růstu podílu vědkyň v situaci, kdy se trvale zvyšuje podíl žen mezi studujícími vysokých škol a vysokoškolsky vzdělanou populací. Z osob, které mají v ČR kvalifikaci pro výkon výzkumné profese, tvoří 50 % ženy, mezi výzkumníky jich je ale jen 25,1 % (v FTE).