jiná publikace
Tenglerová, Hana. 2015. „Postavení žen v české vědě. Monitorovací zpráva za rok 2013.“ Dostupné z: http://www.genderaveda.cz/files/postaveni-zen-v-ceske-vede-2013.pdf.

Výzkum je mužská doména a převaha mužů zde roste - Zvyšuje se horizontální segregace výzkumu: muži převládají (a jejich převaha roste) v oblastech, kam jde nejvíc finančních prostředků a které nabírají nejvíc nových pracovníků, tj. v technických a přírodních vědá a v podnikatelském sektoru - Výzkum není schopen přijímat kvalifikované ženy - V profesích spojených s výzkumem přetrvávají mzdové rozdíly mezi ženami a muži, a to v každém věku - Zastoupení žen v rozhodovacích orgánech výzkumných institucí a politik výzkumu bylo v roce 2013 17,6 % - Nejvýznamnější instituce a orgány českého výzkumu a vědních politik takové hodnoty zastoupení žen ovšem zdaleka nedosahují.

Left

Témata: 
gender
Sdílejte tuto stránku