jiná publikace
Třísková, Hana. 2023. „Postavení žen v české vědě. Monitorovací zpráva za rok 2021.“ ISBN 978-80-7330-404-1. (statistický přehled)

Monitorovací zpráva o postavení žen v české vědě přináší aktuální statistické ukazatele o postavení žen v českém výzkumném prostředí. Publikace si klade za cíl informovat o zastoupení žen a mužů napříč vědními obory, akademickými sektory a sektory ekonomiky, včetně pozice České republiky v mezinárodním srovnání. Kromě toho se zpráva rovněž věnuje příjmům a genderovým rozdílům v nich.

Anglická verze publikace (The Position of Women in Czech Science. Monitoring report 2021 / ISBN 978-80-7330-406-5) je k dispozici ke stažení zde.

Left

Témata: 
gender
sociologie vědy
Sdílejte tuto stránku

Připojené soubory