kapitola v knize / monografii
Hamplová, Dana. 2000. „Postoje k manželství a rodičovství.“ Pp. 67-98 in Fialová, Ludmila, Dana Hamplová, Milan Kučera, Simona Vymětalová. Představy mladých lidí o manželství a rodičovství. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 163 s. ISBN 80-85850-87-7.

Kniha vychází z empirického šetření Mladá generace 1997 zaměřenéhopředevším na postoje k rodině, rodičovství, partnerství a reprodukčnímuchování mladých svobodných lidí ve věku 18-30 let. Kromě názorů na manželství, rodičovství, ideální a plánovaný počet dětí, se šetření zabývalo i podmínkami a motivy k uzavření snatku, narození dítěte, představám o ideálním partnerovi a postoji k rozvodům, interrupcím,ale i dalšími životními plány mladých lidí.

Součást publikace: 
2000
Fialová, Ludmila, Dana Hamplová, Milan Kučera, Simona Vymětalová

Left

Témata: 
hodnotové orientace
mezilidské vztahy
rodičovství
rodina
Sdílejte tuto stránku