nerecenzovaný článek
Jandová, Natalie

Postoje k životnímu prostředí (ISSP 2000)