nerecenzovaný článek
Červenka, Jan

Postoje občanů k transformaci a modernizaci společnosti